• Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00 - 19:00/ Đóng cửa vào cuối tuần
 • +908 987 877 09
 • flagEnglish
 • flagTiếng Việt
 • flagArabic
 • USD
 • EUR
 • VND
 • Office Address

  380 St Kilda Road, Melbourne
  VIC 3004, Australia

  Working Hours

  Monday to Friday 09:00 to 18:30
  Saturday 15:30

  (+1) 123 456 78

  24/7 Customer Service And Returns Support.

  Get In Touch

  Get Best Offers On Khách sạn
  Newsletter

  Get Best Offers On Khách sạn

  Với đăng ký, hãy tận hưởng Khách sạn yêu thích của bạn mà không cần phải suy nghĩ về nó